Viktigt att känna till om sambolagen

Av sambolagens inledande paragraf framgår att sambor är två personer som lever tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Två goda vänner eller syskon som delar en bostad kan inte vara sambor. För det fall att ett samlevande par istället ingår äktenskap, upphör sambolagen att gälla och parternas ekonomiska mellanhavanden kommer istället att omfattas av äktenskapsbalken.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom vilket innebär att såväl bostad som bohag ska ingå i bodelningen vid en eventuell separation. En gemensam bostad och gemensamt bohag enligt sambolagen är sådan egendom som har införskaffats för gemensamt bruk. Det spelar ingen roll om en av parterna har betalat mer av bostaden eller bekostat möblerna, så länge de införskaffats med avsikten att de ska användas gemensamt. Omvänt betyder det att de möbler som parterna haft med sig från en tidigare bostad inte utgör samboegendom. För det fall att den ene flyttar in i den andres lägenhet, kommer lägenheten inte att utgöra samboegendom och omfattas i regel inte av en eventuell bodelning. Annan egendom som personliga föremål, bil och pengar omfattas inte och blir inte föremål för bodelning vid samboskapets upphörande. read more

Bra råd vid golvslipning

Har du ett trägolv som blivit slitet efter flera år av slitage är det dags för en golvslipning och det kan du göra själv utan problem. Smidigast är att hyra en golvslipmaskin som gör ditt golv som nytt. Här nedan kommer några förslag på vad du bör tänka på.

Töm rummet

Givetvis måste rummet tömmas på alla saker för att golvet ska kunna slipas. När du slipar ett golv dammar det mycket, ta därför även ner gardinerna och krukväxterna som står på fönsterbrädet. Alla golvsocklar ska även de tas bort, och innan du börjar slipa bör du granska golvet så det inte finns spikar eller liknande som står upp och som är i vägen. read more

Viktigt om produkter för städning

När det väl är dags att städa sitt hem finns det flera saker som är bra att veta om. Till exempel hur man ska städa och vad för produkter man bör köpa och inte köpa.

Vad för städprodukter borde man köpa?

När det gäller produkter som är till för städning finns det väldigt mycket att tänka på. Det handlar inte minst om saker som håller i längden. Det ska gälla både för produkterna, din bostad samt klimatet.

Ja, det innebär att man måste ha flera saker i huvudet samtidigt när man köper städprodukter. Att de ska hålla länge är viktigt, för man vill helst vara så sparsam som möjligt. Både för sin privatekonomis skull, men inte minst för miljön. Samma sak gäller för vad produkterna i fråga är tillverkade av. Det vill säga, att de inte ska vara tillverkade av farliga kemikalier. read more