Prisbilden 

Det är lätt att lockas av billigast pris men ett alltför billigt pris innebär att företaget gör avkall på något, välj bäst flyttstäd. Kanske erbjuder man inte personalen fast anställning vilket skapar en otrygg arbetsmiljö för medarbetarna och det kan i förlängningen göra att den personal som kommer för att städa ens hem byts ut med jämna och ojämna mellanrum. Inte så mycket trygghet som det borde finnas således. Kanske väljer företaget att inte teckna kollektivavtal och detta gör också personalens arbetsliv otryggt. 

Läs avtalet noga innan påskrift 

Är avtalet bindande? Garanterar företaget samma städpersonal vid varje städning? Har företaget rätt försäkringar? Läs det finstilta, här kan finns många avvikelser. I avtalet ska städfirmans ansvarsförsäkringar stå noterade. Har företaget inga – alternativt inte rätt – försäkringar ska avtalet inte signeras. Det är för såväl kundens väl som städpersonalens. Om städaren har sönder något i hemmet, vem står för kostnaden? Hur fungerar det med nycklar och koder om kunden inte är hemma? 

Träffa företaget och dess personal 

Det är viktigt att som kund kunna kommunicera med företaget. Ofta talar inte personalen samma språk som kunden och då är det viktigt att få träffa – eller i alla fall tala med – en annan ansvarig person för att säkerställa att framtida kommunikation kommer att fungera smärtfritt. Om städpersonalen inte kan språket, vem ska man kommunicera med och hur? Känns arbetsledaren seriös, kan hen uppvisa korrekta erfarenheter och dokumentation? Vem äger bolaget?